Про портал


Архітектура

ГІС система території складається з публічної частини або Геопорталу та внутрішньої закритої частини з регламентованим доступом для спеціалістів. Закрита частина автоматизує та цифровізує бізнес-процеси та роботу департаментів. 
Формування єдиної бази даних

На першому етапі відбувається первинне завантаження даних, що находяться в різних форматах містяться на різних носіях (багато паперових). На цьому етапі завдання не просто цифрувати документи. А створити повноцінну базу даних, побудувати семантичні зв’язки, привести різнорідні дані до однієї структури та довідників. Знайти просторову локалізацію (геокодувати) об’єкти та привести їх в єдину державну систему координат УСК 2000.

Структура майнового комплексу міста

В подальшому всі зміни та нові об'єкти будуть потрапляти в базу в реальному часі. І можна буде легко відслідкувати весь життєвій цикл об’єкту незалежно від департаменту або управління.

Інтеграція даних

Більша частина даних створюється або інженерами або міститься в загально державних реєстрах. Тому важливо налагодити взаємодію/інтеграцію та збір проектної та виконавчої зйомки.


Геопортал - вершина айсбергу

Дані на Геопорталі це результат запиту до бази даних. Тому основою всього є структурована база даних з широким залученням спеціалістів департаментів та управлінь для ведення даних. Для них створенні спеціальні автоматизовані робочі місця(АРМИ), з простими інтерейсами та перевірками даних на вході, що обмежує внесення не якісних даних.Також ключовими є інтеграція з даними загальнодержавних кадастрів та імпорт роботи інженерів.

Переваги та використання / Business Case

Високо-якісні дані дозволяють управляти територією базуючись на достовірних даних. Більшість задач управління вирішуються в системі інструментами ГІС  аналізу і мають готові інтерфейси та інструкції 

Навігація по сторінці
Зворотній зв'язок